Trendy

V posledních měsících se naši pracovníci často setkávají se skutečností, že bohatí a úspěšní lidé, podnikatelé se stávají terčem ataků osob a skupin, které usilují o jejich bohatství a postavení na trhu a ve společnosti. Jedná se o velmi sofistikované útoky, které se zpočátku jeví jako nic neříkající kontakty, ze kterých se časem vyvine velmi nebezpečná tendence, zaměřená na získávání zásadních dat a informací z vnitřního firemního prostředí. Často za pomoci osoby, působící uvnitř firmy, která s útočící skupinou aktivně spolupracuje a předává jí citlivé informace.

Podíváme-li se na běžné informační systémy komerčních subjektů i většiny úřadů, pak můžeme vysledovat ve velké většině případů následující rozdělení důvěrnosti informací:

 • 80% běžných informací, které sice nejsou strategické, ale ani nejsou určeny ke zveřejnění, často ani v rámci samotné organizace. Jejich ochrana je většinou řešena řízením přístupu a výchovou uživatelů k „rozumnému“ zacházení s těmito informacemi
 • 10% klíčových „strategických“ důvěrných informací, které vyžadují zvláštní ochranu
 • 10% informací určených ke zveřejnění

Loajalita k firmě-lidský faktor

Podle statistik je 20% osob působících uvnitř firmy potenciálními zrádci,“krtky“ kteří jsou ochotni za finanční nebo jiný prospěch předat jakékoliv informace, „prodat kohokoliv a cokoliv“.


„Není možné, aby Vaše konkurence znala cenu nabídky klientovi dříve, než-li Vy, jako majitel“


Pro ilustraci. Firmy v USA přicházejí podle posledního průzkumu v důsledku nežádoucího úniku důvěrných a citlivých informací přibližně o tři miliardy dolarů měsíčně. List Financial Times uvedl, že počet případů, kdy hlavně zaměstnanci firem předali domácí nebo cizí konkurenci důležité informace, se zvyšuje. Zájem byl především o seznamy zákazníků, strategické plány firem, vývoj, ale i chystané akvizice, popřípadě fůze. Odborníci tento nárůst nebezpečného chování zaměstnanců připisují na vrub restrukturalizace, která nemilosrdně tlačí na úspory a pro mnohé znamená ztrátu místa.

Naše zkušenosti jsou více méně obdobné

Na ředitele podniku, vedoucího organizace, nejsou kladeny jen požadavky ryze odborné. Řídí a zodpovídá i za své podřízené a zaměstnance. Statistiky bohužel ukazují, že v populaci je asi 5% „darebáčků“, 15% osob sice čestných, ale pod tlakem okolností schopných podlosti. Čili asi každý pátý člověk je teoreticky pro svého zaměstnavatele rizikem. Při jeho výběru zaměstnavatel v lepším případě shání výpisy z různých registrů, shání doporučení včetně citlivých informací, dává na první i druhý dojem a doufá, že odmítá právě toho jednoho z pěti. Jeho informace jsou pro něho z hlediska času, náročné a nikdy nebudou úplné a mající úplnou vypovídající hodnotu.
Pouze profesionál je schopen zabezpečit odpovídající a relevantní informace.


Úspěšné podnikání v současné, rychlé a hektické době je podmíněno dokonalou ochranou citlivých a důvěrných informací, zejména ochranou:

 • databází dodavatelů a odběratelů-klientů
 • osobních dat zaměstnanců a dalších osob, působících ve firmě
 • emailových adres
 • webů a domén
 • kancelářských prostor
 • skladových prostor
 • komunikačních kanálů-telefonů
 • oprávněných osob a jejich rodinných příslušníků

Bohužel pro ČR, jsou v této problematice vyspělé evropské státy daleko před námi. V ozbrojených silách tento systém již funguje (díky našemu vstupu do NATO), ale v soukromém sektoru je tato problematika silně podceňována, ne-li pomíjena úplně.

Jsme svědky toho, že řada firem s dlouholetou tradicí, se zcela náhle a zdánlivě bez příčiny dostává na pokraj bankrotu. A to přes předchozí, vynikající ekonomické výsledky. Z výsledků analýz těchto problémů až úpadků vyplývá, že ve všech případech byla podceněna bezpečnostní politika firmy, ochrana vlastních informací a zabezpečení toku objektivních informací ke stanovení strategie společnosti a jejímu úspěšnému fungování v ekonomické a obchodní sféře.


Rychlý kontakt

 • Sídlo společnosti
 • Information Protection
       Agency, s.r.o.
 • Politických vězňů 934/15
 • Praha 1, PSČ 11010
 • IČO: 27153665
 • Spisová značka: C 100350 vedená u Městského soudu v Praze
 • Kancelář společnosti:
 • Velflíkova 10
 • 160 00 - PRAHA
 • Tel./fax:  +420 242 486 942
 • GSM: +420 777 711 246
 • Email: info@ipacr.cz
 • Kontaktní osoby:
 • Jednatel společnosti:
 • Bc. Tomáš Kiliján
 • Analytické oddělení:
 • Leoš Ertl

Partneři

Působíme po celé
ČR i v zahraničí