Information Protection Agency s.r.o.

Information Protection Agency s. r. o. je společnost, poskytující speciální servis v oblasti ekonomické ochrany podniků, firem a osob. Prioritní činností je poskytování širokého spektra služeb v oblasti bezpečnostní politiky velkým i malým podnikům, firmám i osobám.
Tento servis je firma schopna zabezpečit a plnit i díky systémovému propojení s dalšími „sesterskými“ firmami.

Nabízíme

 • detektivní činnosti
 • odhalování a detekce odposlechů / lokalizace poloh
 • ochrana osob
 • prověřování spolehlivosti osob a firem
 • vyhledávání dlužníků a osob
 • zajišťování důkazů a jejich dokumentace
 • právní pomoc
 • kamerové systémy

Vstup České republiky

do Evropské unie je mimo jiného podmíněn lepší ochranou citlivých a důvěrných informací než dosud. Bohužel pro ČR jsou v této problematice vyspělé evropské státy daleko před námi. V ozbrojených silách tento systém již funguje (díky našemu vstupu do NATO), ale v soukromém sektoru je tato problematika silně podceňována, ne-li pomíjena úplně.

V současné době jsme svědky toho, že řada firem s dlouholetou tradicí a mnohdy i mezinárodní giganty (Itálie, Holandsko, SRN, USA) se zcela náhle a zdánlivě bez příčiny dostávají na pokraj bankrotu. A to přes předchozí, vynikající ekonomické výsledky.

Z výsledků analýz těchto úpadků vyplývá, že ve všech případech byla podceněna bezpečnostní politika firmy, ochrana vlastních informací a zabezpečení toku objektivních informací ke stanovení strategie společnosti a jejímu úspěšnému fungování v ekonomické a obchodní sféře.


Hlavními součástmi bezpečnostní politiky
každé společnosti (firmy) musí být:

 • dostatek relevantních a reálných informací
 • administrativní bezpečnost
 • technická a technologická bezpečnost
 • bezpečnost informačních systémů
 • objektová bezpečnost

Jednou z forem, kterou majitel firmy disponuje,
je provádění pravidelného bezpečnostního auditu v citlivých oblastech. Aby audit splnil účel, je nutné, aby jej prováděl subjekt nezávislý na strukturách prověřované organizace. Dalším předpokladem je potřeba získání informací jak z interního, tak i externího prostředí.

Každá informace má cenu, která je dána její dostupností, důvěryhodností a integritou, a hodnotu, vyjádřenou v procesu rozhodování a řízení.

Naše společnost je profesionální firma na českém „trhu“,
která je schopna v této oblasti poskytnout skutečný plnohodnotný servis v celé šíři požadovaného a požadavkového spektra. Jsme kvalifikovaným expertem k omezení rizik vyplývajících z expanzivní činnosti ekonomických subjektů a zabezpečení odpovídajícího a požadovaného toku informací. Je to dáno skutečností, že naši společnost v převážné míře tvoří skuteční profesionálové, kteří mají v tomto oboru dlouhodobé zkušenosti – bývalí příslušníci policie, armády, zpravodajských služeb apod. V ČR sice již několik subjektů v této oblasti působí, jejich činnost je však úzce a jednostranně zaměřená – většinou se jedná o počítačové bezpečnosti. Analýzy však ukazují, že největším rizikem (a právě tomu je věnována minimální pozornost) je lidský faktor jako takový. A v této oblasti je pouze profesionál schopen poskytnout relevantní servis.


Motto naší společnosti:

„ VYTVOŘENÍ KLIDNÉHO PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ NAŠIM KLIENTŮM “

Rychlý kontakt

 • Sídlo společnosti
 • Information Protection
       Agency, s.r.o.
 • Politických vězňů 934/15
 • Praha 1, PSČ 11010
 • IČO: 27153665
 • Spisová značka: C 100350 vedená u Městského soudu v Praze
 • Kancelář společnosti:
 • Velflíkova 10
 • 160 00 - PRAHA
 • Tel./fax:  +420 242 486 942
 • GSM: +420 777 711 246
 • Email: info@ipacr.cz
 • Kontaktní osoby:
 • Jednatel společnosti:
 • Bc. Tomáš Kiliján
 • Analytické oddělení:
 • Leoš Ertl

Partneři

Působíme po celé
ČR i v zahraničí